Copyright

© Copyright GEZOND VAN VELD EN BOS® 2019. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (teksten, beelden, geluid, video, foto's, grafieken, logo's en alle overige bestanddelen) die u op deze site (www.natuurgroothandel.com) en alle onderliggende pagina’s aantreft bij www.gezondvanveldenbos.nl zijn gelicenseerd aan GEZOND VAN VELD EN BOS®. Tevens zijn zij eigendom van:

Natuurgroothandel BV®
Helene Swarthlaan 39

1422 KG  Uithoorn

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door GEZOND VAN VELD EN BOS® of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload op een hard-disk of geprint, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Copyright Gezond van Veld en Bos”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

Gezond van Veld en Bos® voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan. De webmaster stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.

Het Gezond van Veld en Bos® logo en de leus "Alles met Pompoen"® zijn een gedeponeerd handelsmerk en vallen onder de bescherming van symbolen.

Gezond van Veld en Bos® wijst erop dat alle gegevens onder voorbehoud zijn en dat elke aansprakelijkheid door foutieve, onvolledige of verouderde informatie uitgesloten wordt.

KLANTENSERVICE

VOLG ONS VIA

©2019 GezondVanVeldEnBos. 

0
  • Black Instagram Icon