Disclaimer

Natuurgroothandel BV® (Kamer van Koophandel: 68 927 770), hierna te noemen NATUURGROOTHANDEL®, verleent je hierbij toegang tot www.gezondvanveldenbos.nl en nodigt je uit het aangebodene te kopen. NATUURGROOTHANDEL® behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
GEZOND VAN VELD EN BOS® spant zich in om de inhoud van www.gezondvanveldenbos.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.gezondvanveldenbos.nl aangeboden artikelen/materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van GEZOND VAN VELD EN BOS®. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.gezondvanveldenbos.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met GEZOND VAN VELD EN BOS®. Voor op www.gezondvanveldenbos.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan GEZOND VAN VELD EN BOS® nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij GEZOND VAN VELD EN BOS® en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van GEZOND VAN VELD EN BOS®, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

KLANTENSERVICE

VOLG ONS VIA

©2019 GezondVanVeldEnBos. 

0
  • Black Instagram Icon